Mit tegyünk ha mégis beüt a legrosszabb?

Baleseti sérültekért Mankó Alapítvány.

Ezen az oldalon:

Először az alapok

Kártérítés: A kártérítéshez való jog az Alaptörvényből eredő jogosultsága minden embernek. A jogosultság az Alaptörvény biztosította tulajdonvédelemhez, továbbá a, testi épség és egészség védelméhez kapcsolódik, illetve onnan vezethető le.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK), mint az állampolgárok személyi és vagyoni kódexe az Alaptörvény biztosította alapvető jogokat védő rendelkezéseket tartalmaz.

Ezen jogok megsértése esetén a károsult személy kártérítésre tarthat igényt. A Ptk. vonatkozó bekezdése szerint „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.” Ilyen esekben tehát három dolgot kell károsultként bizonyítani:

  • kár bekövetkezése
  • jogellenesség
  • okozati összefüggés az okozó jogellenes magatartása ás a kár bekövetkezte közt.

Ha ezen három elem közül egyik nem bizonyított, kártérítés eredményesen nem követelhető! Az idézett paragrafus (4) bekezdésének rendelkezése és a szervesen ráépülő bírósági gyakorlat szerint a kár összegszerűségét tekintve három tényezőből áll össze:

  • vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés
  • elmaradt vagyoni előny
  • nem vagyoni kár

Az 1-2 pontban bekövetkezett károkat a biztosítók nagyjából rendezik is és általában nincs is gond ezekkel mert egyértelműek. Itt jöhet szóba a baleset folytán megsérült dolgokban bekövetkezett értékcsökkenés, a sérülés folytán kiesett jövedelem, stb.

Miről szól ez a lehetőség?

Ami miatt érdemes minket keresni az a sérelemdíj!

A bekövetkezett kár ezen része a legnehezebben megfogható. A sérelemdíj arra szolgál, hogy a károsult egészségében, testi épségében keletkezett kár miatt nyújtson pénzbeli kompenzációt. Az egészség alatt értem természetesen a lelki-mentális egészséget is. Meglehetősen viharos sorsa volt a magyar jogban a sérelemdíj jogintézményének, noha szinte valamennyi fejlett jogi kultúrájú ország jogrendszerében létezik bizonyos formában. A Ptk. korábban hatályban volt rendelkezése szerint a sérelemdíj fogalma a következő:

„A károkozó köteles megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát, ha károkozás a károsultnak a társadalmi életben való részvételét, vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan megnehezíti.”

A jelenlegi bírói gyakorlat – kimondva-kimondatlanul – ezt a megfogalmazást alkalmazza ma is. Az Alkotmánybíróság nem a nem vagyoni kártérítés jogintézményét találta alkotmányellenesnek csak a Ptk.-ban használt definíciót semmisítette meg. A jelenlegi szabályozás szerint a nem vagyoni károkért sérelem díj jár!

A baleseti kártérítéses ügyekben a sérelemdíj általában jóval jelentősebb összeget képvisel, mint a vagyoni károk vagy az elmaradt jövedelem.

Ön sem gondol minden lehetséges baleseti kártérítési formára

Ön talán alaposan körül járta már a baleseti kártérítések témáját, s felkészült a szakértőkkel folytatott beszélgetésre. Mégis, úgy gondolom, hogy amikor majd az első találkozáskor leülünk beszélgetni, Önnek is tudok meglepő dolgokat mondani. Biztos vagyok benne, hogy a személyi sérüléssel járó balesettel kapcsolatban is fel tudom hívni olyan baleseti kártérítésekre is a figyelmét, melyekre egyáltalán nem gondolt, talán nem is hallott róluk.

Nem csak a sérültnek járhat baleseti kártérítés

Személyi sérüléssel járó baleset esetén a baleseti kártérítés a sérültet illeti meg. Ha viszont halálos baleset történik, akkor a kártérítés valamennyi családtagot és közeli hozzátartozót megilletheti, akik az elhunyttal közelebbi kapcsolatot tartottak.

Mit tegyen Ön a kárrendezés elindításához?

Ön megbíz, hogy személyi sérüléssel összefüggő baleseti kárigényét a közúti baleset bekövetkezésének helye szerinti ország kárrendezési gyakorlata szerint rendezzük.

Már egy előzetes beszélgetés során is ki tudjuk deríteni, hogy személyi sérüléssel járó baleset esetén jár-e Önnek magasabb összegű baleseti kártérítés, mint amit a biztosítója eddig ajánlott.

A szolgáltatásunk lényege:

  • ingyenes első tájékoztató
  • sikerdíjas- csak amikor a kártérítés megkapta akkor kell fizetnie
  • komoly szakértői ( orvos, biztosítós, jogász) csapat áll mögöttem
  • az iroda több mint 10 éve bonyolít ilyen ügyeket sikeresen

Jó befektetések nem csak bankokban lehetnek!

Én sem kizárólag pénzügyi termékeket szeretnék Önnek javasolni, hanem olyan személyre szabott, kiforrott és stabil konstrukciókat a hálózatra folyamatosan áramot termelő napelem!

A napelem mint befektetés

A magyar városok, falvak és a táj néhány éve visszafordíthatatlanul megváltozott. Ugye Ön is észrevette, hogy mennyi családi ház tetejére kerülnek napelemes rendszerek? Természetesen ez nem véletlen. A szektor gyermekbetegségeinek kinövését követően, középtávon megtérülő, tervezhető lehetőséget kaptunk a kezünkbe.

Érdekli hogy milyen jogi szabályozások, technikai követelmények, áramszolgáltatói háttér szükséges ahhoz hogy ez a fajta pénzügyi konstrukció működjön? Szimplán csak szeretné tudni, az Ön számára milyen lehetőségek léteznek?

Egyeztessen időpontot

Nálam ennyire egyszerű ez az egész, ne halogassa a dolgot, kérje ingyenes konzultációm!

NÉV
Telefonszám
Name

Adatait a törvényeknek megfelelően, bizalmasan kezeljük. NAIH szám:
Én vagy kollégám hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

Bálint Sándor

Prémium Biztosítási tanácsadó

Több mint húsz éve foglalkozom biztosításokkal és pénzügyi termékekkel. Számomra tanácsadóként a legfontosabb, hogy a hozzám forduló ügyfeleknek olyan valódi megoldásokat javasoljak, amelyek átgondoltak, érthetőek, és tényleges segítséget jelentenek.

Szakmai karrieremben, és vas megyei közösségi tevékenységem során is, mindig törekszem arra, hogy bárki számára elérhető és nyitott legyek.

Találkozzunk a körmendi irodában prémium tanácsadóként biztos vagyok abban, hogy hasznos tanácsokkal tudok szolgálni. Mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy saját pénzügyi tanácsadója legyen. És Önnek ez vagyok Én!